Izabrano novo vodstvo OO SDP-a Sveti Đurđ.

Aktualno 8. travnja 2019

U nedjelju 07.04.2019. održani su izbori za predsjednika i potpredsjednika OO SPD Sveti Đurđ. Izbori su bili između dva kabdidata za predsjednika (Mladen Sačer i Davorka Maljak) i dva kandidata za podpredsjednika (Dragutin Pokos, Davorka Maljak). Od 28 članova sa pravom glasa na glasanje je izašlo 23 člana te je tajnim glasanjem za predsjednika izabran Mladen Sačer, a za podpredsjednika Dragutin Pokos.

Nakon izbora održan je sastanak svih članova gdje su proglašeni rezultati izbora. Na sastanku je jednoglasno javnim glasanjem izabrana tajnica organizacije Davorka Maljak.

Ovim izborima završio je mandat povjereniku Romanu Veršiću koji je preuzeo organizaciju 08.siječnja 2019. odlukom županijskog odbora.

Za vrijeme rada povjerenika broj članova u organizaciji se povećao za 13 (sa 17 na 30).