U organizaciji

Županijska organizacija SDP-a Varaždinske županije svoje je vodstvo izabrala na konvenciji održanoj 29.11.2014. godine.

Predsjednik organizacije
Mario Habek

Potpredsjednik
Dubravka Biberdžić

Potpredsjednik
Alen Kišić

Tajnica
Štefica Španić

Članovi predsjedništva:
Alenka Car
Danijela Benkus
Dubravko Bilić
Zvonko Bedenik
Daniel Vlaisavljević
Vjeran Radelić
Božidar Šafran