Izbori za Predsjednicu i članice organa Županijske organizacije SDFŽ SDP-a Varaždinske županije

Aktualno 15. studenoga 2022

Na temelju članka 32. Statuta Socijaldemokratskog foruma žena SDPH –a od 29. studenog 2014. godine, Izborna skupština Socijaldemokratskog foruma žena Županijske organizacije SDP-a Varaždinske županije, na prijedlog Predsjedništva Socijaldemokratskog foruma žena Županijske organizacije SDP-a Varaždinske županije, na sjednici održanoj 9. studenog 2022. godine, donosi odluku o organiziranju Socijaldemokratskog foruma žena Županijske organizacije SDP-a Varaždinske županije.

IZBORNA SKUPŠTINA SDFŽ-a SDP VARAŽDINSKE ŽUPANIJE održat će se dana 02.12.2022. godine u KONGRESNOJ DVORANI ARENE NA DRAVI VARAŽDIN, s početkom u 17:30 sati.

MATERIJALI:

IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANICE SKUPŠTINE
IZJAVA O KANDIDIRANJU
POZIV NA SKUPŠTINU-DNEVNI RED
Pismo članicama ŽO SDFŽ
PRIJEDLOG ODLUKE O ORGANIZIRANJU