U lokalnoj samoupravi

SDP u Varaždinskoj županiji ima jednog gradonačelnika, jednog načelnika, dva zamjenika/ce
gradonačelnika, tri zamjenika načelnika i šest vijećnika u Skupštini.

Gradonačelnik
Ludbreg – Dubravko Bilić

Zamjenik/ca gradonačelnika
Ludbreg – Renata Potočnik
Lepoglava – Hrvoje Kovač

Načelnik
Petrijanec – Željko Posavec

Zamjenik načelnika:
Cestica – Željko Rodeš
Maruševec – Mario Klapša
Trnovec Bartolovečki – Mario Milak
Petrijanec – Ivan Dombaj

Županijski vijećnici/ce
Hrvoje Kovač, Lepoglava
Dubravka Biberdžić, Varaždin
Luka Zrinski, Varaždin
Krešimir Šalig, Ludbreg
Vladimir Grudenić, Ivanec
Vladimir Kolarić, Petrijanec