Članci s oznakom ‘Sveti Đurđ’

  • Izabrano novo vodstvo OO SDP-a Sveti Đurđ.

    U nedjelju 07.04.2019. održani su izbori za predsjednika i potpredsjednika OO SPD Sveti Đurđ. Izbori su bili između dva kabdidata za predsjednika (Mladen Sačer i Davorka Maljak) i dva kandidata za podpredsjednika (Dragutin Pokos, Davorka Maljak). Od 28 članova sa pravom glasa na glasanje je izašlo 23 člana te je tajnim glasanjem za predsjednika izabran […]