Županijska skupština održala svoju 6. sjednicu

Aktualno 14. srpnja 2018

Ove je srijede 11. srpnja 2018. godine održana 6. sjednica Skupštine Varaždinske županije. Vijećnici su na sjednici raspravljali o 26 točaka koje su se našle na Dnevnom redu, a najznačajnije među njima bile su one o rebalansu županijskog proračuna za 2018. godinu, o kreditnom zaduženju Županije za projekte energetske obnove zgrade Vodotornja te Poliklinike i Psihijatrije te o produženom boravku u osnovnim školama kojima je osnivač Županija kao i kupnji udjela u Radiju Varaždin.

Na aktualcu o zdravstvenoj i mirovinskoj reformi, Građanskom odgoju, ambulanti u Kućanu Gornjem

Aktualni sat, na kojem su vijećnici imali priliku postaviti po dva pitanja županu i njegovim zamjenicima potrajao je gotovo dva sata jer je od 36 vijećnika to pravo iskoristilo njih čak 21. SDP-ovi vijećnici ponovno su bili vrlo aktivni i postavili svoja pitanja županijskom vodstvu. Pitanja su tako postavljali Dubravka Biberdžić, Vladimir Kolarić, Luka Zrinski, Hrvoje Kovač i Vladimir Grudenić.

Prva je za govornicu izašla vijećnica Biberdžić zatraživši komentar župana Varaždinske županije Radimira Čačića na prijedlog ministra zdravstva Milana Kujundžića kojim je najavio privatiziranje domova zdravlja što bi uvelike pogoršalo ionako tešku situaciju u domovima zdravlja. Župan je ponovio kako on ne misli provoditi taj Zakon ukoliko do istog dođe.

 

 

Vijećnik Kolarić predložio je da se pokrene inicijativa za besplatno korištenje vodnih resursa za građane do određenog kubika po kućanstvu nakon čega bi krenula naplata.
– Ovo možemo također podvesti pod demografsku mjeru jer se građanima kojima cijena voda sve više raste olakšava pristup jednom od elemenata života i morali bismo se potruditi da se vodno bogatstvo potpuno nekomercijalizira. Dio vode za građane trebao bi ipak biti besplatan – kazao je Kolarić.

Župan Čačić složio se s inicijativom, ali i naglasio kako Varaždinska županija nema direktan utjecaj na to.

 

Dva je pitanja županu postavio vijećnik Zrinski. Prvo se odnosilo na uvođenje građanskog odgoja u škole kojima je osnivač Varaždinska županija što je bila tema nedavne tiskovne konferencije županijskog SDP-a, a drugo pak na otvaranje ambulante u Kućanu čiju je inicijativu pokrenula SDP-ova predsjednica tamošnjeg mjesnog odbora Tamara Šabić.
Župan Čačić načelno nije imao ništa protiv inicijative za uvođenje građanskog odgoja, ali je naglasio kako treba ispitati sve opcije i mogućnosti prije prvog konkretnog koraka.

Na drugo je pitanje vijećniku Zrinskom odgovorio resorni zamjenik župana Robert Vugrin naglasivši kako još nedostaje oko stotinjak potpisa za izdavanje suglasnosti na otvorenje ambulante i kako svi zajedno trebamo zapeti da se isti osiguraju.

Vijećnik Kovač upozorio je župana Čačića na stanje u jedinoj ambulanti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju koja je zanemarivana godinama i čije je probleme otkrila nedavna poplava u istoj zbog kojih je ugrožena kvaliteta zdravstvene skrbi za pacijente, ali otežani su i radni uvjeti za tamošnje zdravstvene djelatnike.

Župan Čačić podržao je nastojanja vijećnika Kovača da se ambulanta dovede u red te obećao kako će se odmah krenuti u sanaciju i opremanje ambulante.

Zadnji SDP-ov vijećnik na ‘aktualcu’ bio je Vladimir Grudenić koji je svoje pitanje također uputio županu Čačiću. Vijećnik Grudenić zamolio je župana Čačića da kao partner vladajuće koalicije u Hrvatskom Saboru objasni svoj stav o najavljenoj mirovinskoj reformi.

Župan Čačić naglasio je kako se protivi ukidanju drugog mirovnskog stupa i kako vjeruje da će Vlada odustati od navedenog prijedloga reforme.

 

 

Prihvaćena zaduživanja za obnovu Vodotornja, Poliklinike i Psihijatrije Opće bolnice Varaždin

Nakon aktualnog sata, vijećnici su krenuli na ostale točke Dnevnog reda te su tako većinom glasova od 34 za te 2 protiv potvrdili zaduživanje kako bi Varaždinska županija provela EU projekte energetske obnove Vodotornja, Poliklinike i Psihijatrije Opće bolnice Varaždin. Za ta tri projekta Županija je dobila 12,8 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Budući da je ukupna vrijednost energetske obnove tih javnih zgrada 25,9 milijuna kuna, a još uvijek nema modela sufinanciranja EU projekata na državnoj razini, Županija će ostatak od 13 milijuna kuna osigurati putem zaduženja kod HBOR-a na rok od 14 godina uz fiksnu kamatu od 0,5 posto.

Zbog ovih EU projekata je većinom glasova usvojen i rebalans proračuna Županije za 2018. godinu, koji sada iznosi 237,7 milijuna kuna.

Jednoglasno prihvaćena odluka o javnim priznanjima Varaždinske županije

Na sjednici su vijećnici jednoglasno usvojili i odluku o javnim priznanjima Varaždinske županije za 2018. godinu. Počasnim građaninom Varaždinske županije tako je jednoglasno proglašen Zlatko Dalić, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije i svjetski poznati nogometaš koji svojim radom i angažmanom u sportu uvelike pridonosi promociji Varaždinske županije. Nagrada za životno djelo pripala je Jagodi Kralj Novak, kazališnoj, filmskoj i televizijskoj glumici koja je glumačku karijeru započela u varaždinskom kazalištu. Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodijeljena je Glazbenoj školi Varaždin, jednoj od najstarijih glazbenih škola u ovom dijelu Europe koja ove godine slavi 190 godina postojanja. Nagrade za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu pripale su Varaždinskom obrtničkom glazbenom društvu koje u 2018. slavi 80. obljetnicu, DVD-u Visoko koje je obilježilo 125 godina postojanja, te Lidiji Horvat Dunjko, poznatoj sopranistici i opernoj divi.

Po usvajanju prijedloga za priznanja, vijećnica Biberdžić inicirala je da se izborniku Daliću i novom počasnom stanovniku Varaždinske županije uputi prigodna video poruka što su svi vijećnici jednoglasno prihvatili i ekspresno se pretvorili u vatrene navijače.

(preuzeto s Youtube kanala Varaždinske vijesti)

Većinom glasova usvojena je i važna Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka u osnovnim školama kojih je osnivač Varaždinska županija. Tom Odlukom je uređena organizacija i način financiranja programa produženog boravka u županijskim osnovnim školama.

– Županija se uključuje u direktno sufinanciranje programa produženog boravka sa 100 kuna mjesečno po učeniku, a uz to pokriva i režijske troškove koji iznose 2.500 kuna po odgojno-obrazovnoj skupini. Program produženog boravka se prošle školske godine provodio u devet osnovnih škola, a uključeno je bilo 195 učenika, što je 4,5 posto svih učenika od 1. do 4. razreda. U novoj školskoj godini produženi boravak mogao bi se organizirati u 19 škola za 300 učenika. Mogućnosti korištenja tog programa ovom Odlukom povećavamo na 57 posto cijelog školskog sustava u Županiji, a nadamo se da će sljedeće godine još veći broj djece moći koristiti produženi boravak – naveo je župan Čačić.

Kovač o produženom boravku u školama

Cijenu programa produženog boravaka čine fiksni troškovi rada učitelja i materijala za izvođenje programa te trošak prehrane učenika. Broj učenika najviše utječe na cijenu te, što je djece više, učešće roditelja je manje, a i sufinanciranje jedinica lokalne samouprave bi se, primjenom ove Odluke, trebalo smanjiti s prosječnih 53 posto na 38 posto.

Odlukom se ujedno izjednačava iznos sufinanciranja roditelja na 350 kuna na cijelom prostoru Županije.

U raspravu se ispred Kluba vijećnika SDP-a uključio Hrvoje Kovač naglasivši pritom kako je SDP-u izrazito važno da se Građanski odgoj i produženi boravak u školi nađu u Proračunu za naredno razdoblje, ali i naglasio kako treba biti oprezan kod ove odluke:

– Jednako ne znači nužno i pravedno. S obzirom na činjenicu kako se ovom Odlukom nameće obveza sufinanciranja, i u to u pretežnom postotku jedinicama lokalne samouprave, logična je bojazan da se one s manjim fiskalnim mogućnostima neće moći potpuno posvetiti ovoj inicijativi. Time će deprivirana područja postati još izoliranija u kontekstu obrazovanja jer djeca u tim općinama neće imati iste mogućnosti kako se prikazuje. Možemo krenuti s ovom godinom na ovaj način, ali svakako je važno prilagoditi model stvarnom stanju na terenu – kazao je Kovač.

Vijećnik Grudenić ponovno je upitao župana Čačića što se čeka s dogradnjom škole u Ivancu jer će, ako se nastavi ova dinamika ‘radova’ produženi boravak potpuno izostati iz drugog najvećeg grada u Varaždinskoj županiji.

Župan Čačić u svom odgovoru vratio se na problem oko isplate dugovanja države prema Varaždinskoj županiji koji sad već iznosi 37 milijuna kuna.

 

Radio Varaždin u financijskim problemima

Većinom glasova vijećnici su donijeli i Odluku o kupnji udjela u temeljnom kapitalu Radio Varaždina d.o.o. Radio Varaždin je najstarija lokalna radio postaja u Hrvatskoj, a godinama su u financijskim teškoćama koje prijete njegovoj daljnjoj opstojnosti. Vijećnici su u cilju sanacije donijeli odluku da se poslovni udio Županije u temeljnom kapitalu Radio Varaždina d.o.o. poveća za 18,2 posto, čime će Županija postati vlasnik udjela od 25,2 posto, i to za cijenu od 18.200 kuna.

Većina vijećnika se složila da Županija ne smije dopustiti da se na njezinom području ugasi još jedan dionik javnog informiranja, a posebno ne najstarija lokalna radio-postaja o čemu su govorili vijećnici Zrinski i Biberdžić:

– Radio Varaždin spada među najstarije medije u Republici Hrvatskoj. Pohvalno je da županija, koja jednim manjim djelom sudjeluje u suvlasništvu radija, želi spasiti ovaj medij od njegovog daljnjeg propadanja. I iz tog razloga, kupnja udjela je logična. No isto tako, nadamo se da će se županija nakon ovoga i aktivnije uključiti u poslovanje Radija Varazdin. Zadnji financijski izvještaji, nažalost, jako su poražavajuci. Gubitak iz godine u godinu, a nova Uprava radija uspjela je u 2017. godini učetvrostručiti godišnji gubitak u odnosu na 2016. godinu. 2016. godine gubitak je iznosio 116 tisuća, u 2017. skoro 490 tisuća kuna. Prihodi su umanjeni, a troškovi rastu. Ovo nažalost nije samo početna nesnalažljivost Uprave, nego pokazatelj da Uprava vrlo loše radi svoj posao i igra se s radnim mjestima svih onih koji su u tom radiju zaposleni. – naveo je u svom izlaganju Luka Zrinski.

Vijećnica Biberdžić izrazila je podršku kupnji radija kazavši pritom kako se radi o najstarijem radiju u široj oklici koji ima poveću slušanost i odgovorne radnike koji se ne smiju poslati na ulicu.

O brojnim izvještajima, planovima…

Na sjednici je doneseno i niz drugih odluka. Usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu, kao i odluka o planu pokrića manjka prethodnih godina u proračunu za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Vijećnici su dali suglasnost i na II. izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za 2018. godinu, a usvojili su i izvješće o radu ŽUC-a za 2017. godinu.

Usvojen je Prijedlog plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje 2018.- 2020., kao i operativni plan aktivnosti za ovu godinu, a po ovoj se točki ponovo javio vijećnik Kovač naglasivši pritom kako predloženi trogodišnji Plan zdravstvene zaštite ne nudi ništa novog jer zadržava postojeće prioritete koji bi trebalo povezati s Proračunom kako bi se točno znalo koliko i na koji način županiji kani raditi na realizaciji plana.

– Izrazito je važno u domeni borbe protiv ovisnosti poticati dodatno povezivanje s organizacijama civilnog društva koje pružanju niz usluga koje nisu u nadležnosti županije napominje Kovač i nastavlja kako je još važnije utjecati na češće kontrole ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće u lokalnim neregistriranim vodovodima za koje se sve više ispostavlja da su ozbiljan zdravstveni problem.

Donesen je i Program za provođenje mjera zaštite i sanacije u zonama izvorišta Belski Dol.

Odabrani novi ravnatelji, odustalo se od prodaje dionica PZC-a

Za ravnateljicu Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije imenovana je Tanja Martinec, a za ravnateljicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije Jelena Pavleković. Za predsjednicu Upravnog odbora Zaklade za pomoć djeci „VITA“ imenovana je Kristina Detelj.

Vijećnici su usvojili izvješća o radu i financijska izvješća Zajednice tehničke kulture Varaždinske županije, Saveza športova Varaždinske županije te Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Varaždinske županije za 2017. godinu. Prihvatili su i izvješće o provođenju mjera i aktivnosti Akcijskog plana Varaždinske županije za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020., za razdoblje 2013. – 2015. u 2017. godini. Vijećnik Kovač ovdje je predložio da se za sva izvješća koja se podnose Skupštini kreira unificirani obrazac zbog lakšeg praćenja rada svih proračunskih korisnika jer je iz puno taksativnih podataka nemoguće dobiti podlogu za procjenu kvalitete rada pojedinih korisnika i njihov utjecaj na širu društvenu zajednicu.

Većinom glasova nisu prihvaćena izvješća o radu trgovačkih društava “Piškornica” d.o.o., te tvrtki kćeri “Piškornica sanacije” i “Piškornica sanacijsko odlagalište” za 2017. godinu. Vijećnici su se time ogradili od poslovanja tih društava u prošloj godini, prije dolaska nove Uprave, te postupaka koji su pokrenuti protiv bivšeg direktora društava. Odbijanjem izvješća ujedno su iskazali da nisu suglasni s načinom na koji su bivši direktor i bivši član Skupštine ispred Varaždinske županije vodili Piškornicu d.o.o.

Za razliku od toga, Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prodaji dionica PZC-a Varaždin d.o.o. je usvojena, kao i dopuna odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Varaždinsku županiju u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Jednoglasno prihvaćen Progam rada Savjeta mladih Varaždinske županije

Na kraju sjednice, prihvaćen je i Program novoosnovanog Savjeta mladih Varaždinske županije, a za riječ po toj točci ponovno se javio Luka Zrinski. U svom izlaganju pohvalio je Savjet mladih što je u ovako brzom roku pripremio svoj Program te pohvalio inicijativu mladih da budu prvi Savjet mladih koji će organizirati mreža Savjeta mladih svih jedinica lokalne samouprave u Varaždisnkoj županiji i time dodatno povezati sve Savjete mladih s prostora naše županije. Na kraju svog izlaganja, vijećnik Zrinski zamolio je i predjsednika Savjeta mladih Lovru Lukavečkog da navede i neke aktivnosti koje će Savjet pokrenuti u budućem razdoblju.

Predsjednik Savjeta mladih Lovro Lukavečki naveo je niz aktivnosti i projekata koje je Savjet inicirao u zadnjih mjesec dana, a kao najvažnije naveo je podršku uvođenju Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole, izmjene Pravilnika o dodjeljivanju stipendija za učenike i studente te pokretanje projekta financijskog opismenjavanja mladih.

 

 

 

 

 

Sjednici je u jednom njenom djelu nazočila i nova predsjednica Županijske organizacije SDP-a Varaždinske Županije Barbara Antolić-Vupora, a u jednom je dijelu sjednicu vodio zamjenik predsjednika Skupštine Varaždinske županije i član Kluba vijećnika SDP-a Varaždinske županije Krešimir Šalig.