SDP Varaždin: Novi predsjednik Miroslav Marković!

Aktualno 26. studenoga 2017

Na unutarstranačkim izborima Gradske organizacije SDP-a Varaždin, održanim u nedjelju 26. studenoga 2017. godine, izabrani su novi predsjednik i članovi/ice tijela Gradske organizacije SDP-a Varaždin.

Većinom glasova za predsjednika Gradske organizacije SDP-a Varaždin izabran je Miroslav Marković. Za potpredsjednike izabrani su Gordana Marsenić i Luka Zrinski.

U Gradski odbor izabrani su Boris Arsenić, Dubravka Biberdžić, Ivana Bosilj, Nikola Brežni, Sanja Đokić, Davor Hižak, Mirela Ivanković, Bruno Ister, Biserka Ivek, Dražen Jagić, Matija Janković, Ruža Jelovac, Josip Juras, Alen Kišić, Ljubica Križan, Ivan Obadić, Štefica Španić, Maja Turanjanin, Jasminka Vujasinović, Nada Zadravec i Dražen Zgrebec.

Više informacija na varazdin.sdp.hr